Doktorandka TF KU ako štipendistka Humpreyho programu v USA

    KOŠICE (27. marca 2017) - Doktorandka Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Alena Vachnová získala prestížne štipendium Fulbrightovej nadácie, Humpreyho programu v USA, kde v rámci tohto programu bude môcť 11 – mesiacov študovať a vedecky sa venovať štúdiu a výskumu v oblasti sociálneho podnikania na Bostonskej univerzite, USA.

    Pre zaujímavosť treba dodať, že Fulbrightov program je jeden z najväčších a najprestížnejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín.

    Dekanát TF KU