Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (jún 2022)

  Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (jún 2022) na KU v Ružomberku, TF Košice.

  Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačných prác na TF KU:

  17.06.2022, 10:30 hod.,  ThLic. ICLic. Vladimír Filo, „Příprava na svátost manželství
  a současné problémy pastorace v této oblasti.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  27.06.2022, 10:30 hod., ThLic. Mgr. Marek Kunder, „Aplikácia princípov vodcovstva
  v úlohe kňaza ako pastiera.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)