Duchovná služba pre študentov, zamestnancov a pedagógov TF KU

  1. Duchovné obnovy
  Pravidelne pred začiatkom semestrov (zimný a letný) akademického roka (obnovy sa konajú v dvoch variantách: pre zamestnancov TF, pre študentov TF)
  2. Duchovné poradenstvo (kňazská služba)
  Vo chvíľach duchovného zápasu, keď potrebuješ urobiť vážne rozhodnutia, keď zápasíš so zraneniami alebo keď sa jednoducho cítiš sám a chceš sa niekomu zveriť, vtedy hľadáš oporu. V takýchto momentoch cítiš, že aj tvoja duša potrebuje pravidelnú starostlivosť. Univerzitní kňazi UPC Košice ti radi pomôžu – sviatosťou zmierenia alebo rozhovorom: v kancelárii UPC na Rooseveltovej 12,  04001 Košice-Staré Mesto (https://www.upcke.sk/program/)
  3. UPC sv. Košických mučeníkov, Košice
  Viac info na https://www.upcke.sk/rodina-upc/