Študent je povinný elektronickú verziu svojej záverečnej práce nahrať do Centrálneho registra záverečných prác, dvakrát vytlačiť licenčnú zmluvu a protokol o kontrole originality.

    Návod na odovzdanie práce v AIS2 si môžete pozrieť v tejto prílohe.

    Pri vypĺňaní licenčných zmlúv je potrebné aj elektronicky podpísať licenčné zmluvy - návod