Novinky Katolíckej univerzity

Aktuálne dianie na Katolíckej unverzite. Buďte informovaní o každej novinke a aktualite
Aktuálne témy prezentované na Fóre partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

Aktuálne témy prezentované na Fóre partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

Dňa 8. septembra 2021 sa uskutočnilo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Fórum je pravidelným...
Kondolencia k úmrtiu Márie Spoločníkovej

Kondolencia k úmrtiu Márie Spoločníkovej

So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9. septembra 2021 nás navždy opustila akademická maliarka a reštaurátorka Mária Spoločníková. Za svoju prácu bola ocenená viacerými vyznamenaniami:...
Pozvánka rektora KU v Ružomberku k návšteve pápeža Františka

Pozvánka rektora KU v Ružomberku k návšteve pápeža Františka

Rektor KU v Ružomberku pozýva študentov a zamestnancov KU v Ružomberku na pripravovanú púť v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku.
Ocenili sme Trnavskú univerzitu v Trnave

Ocenili sme Trnavskú univerzitu v Trnave

Katolícka univerzita v Ružomberku si vlani pripomenula 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti odovzdal jej rektor doc. Jaroslav Demko pamätnú medailu Trnavskej univerzite v...
Prvá pomoc prvákom 2021/2022

Prvá pomoc prvákom 2021/2022

Srdečne v našich radoch vítame študentov prvých ročníkov! Pre lepšiu aklimatizáciu v akademickom prostredí Katolíckej univerzity v Ružomberku sme pre Vás pripravili praktickú...
Členovia Katedry hudby PF KU prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Členovia Katedry hudby PF KU prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Členovia Katedry hudby PF KU v Ružomberku Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková a Janka Bednáriková spolu s hudobnou vedkyňou Evou Veselovskou z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied...
Online kurz - Láska a zodpovednosť

Online kurz - Láska a zodpovednosť

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach ponúka Semestrálny akademicko-formačný program o knihe Karola Wojtylu: Láska a zodpovednosť. Bude prebiehať...
Misijná škola Karola Wojtylu - kurzy

Misijná škola Karola Wojtylu - kurzy

Srdečne pozývame v rámci spoločenstva hľadať zmysel a cieľ ľudskej lásky a sexuality podľa Božieho plánu.
Stretni aj ty pápeža v Košiciach!

Stretni aj ty pápeža v Košiciach!

Prichádza v tomto neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia, prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie. Pre...

Buďte vždy informovaní o novinkách!

Zaregistruj sa do newslettera, alebo sleduj naše sociálne siete. Neoľutuješ.
Buď vždy informovaný o dianí na našej Katolíckej Univerzite