Novinky Katolíckej univerzity

  Aktuálne dianie na Katolíckej unverzite. Buďte informovaní o každej novinke a aktualite
  Zomrel kardinál Jozef Tomko

  Zomrel kardinál Jozef Tomko

  V pondelok 8. augusta zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Vo Vatikáne budú obrady poslednej rozlúčky vo štvrtok 11. augusta o 11....
  Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých 2022/2023

  Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých 2022/2023

  COM pri TF v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých v čase október...
  Študenti FF KU absolvovali letnú školu v Dubrovníku

  Študenti FF KU absolvovali letnú školu v Dubrovníku

  Študenti katolíckych univerzít spolupracujúcich v rámci Catholic Universities Partnership sa zúčastnili letnej školy, ktorá sa tematicky zamerala na otázky súvisiace s vojnou na Ukrajine.
  Počas prázdnin znovu v škole

  Počas prázdnin znovu v škole

  Po úspešnej letnej škole minulý rok na PF KU v Ružomberku, pokračovalo vzdelávanie učiteľov v inovatívnych vyučovacích metódach aj tento rok.
  Kondolencia k úmrtiu Ľubomíra Javorku

  Kondolencia k úmrtiu Ľubomíra Javorku

  So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 6. júla 2022 nás navždy opustil jeden zo spoluzakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku, doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
  Inovačné centrum INOVIA pomáha zvýšiť atraktivitu Žilinského samosprávneho kraja pre mladých ľudí

  Inovačné centrum INOVIA pomáha zvýšiť atraktivitu Žilinského samosprávneho kraja pre mladých ľudí

  Koncom roku 2021 založili Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline záujmové združenie právnických osôb INOVIA.
  Participácia študentov FZ KU na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022

  Participácia študentov FZ KU na Dňoch praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2022

  24. - 25. jún 2022
  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Takmer dvadsať doktorandov zo štyroch krajín sa zúčastnilo programu zameraného na rozvoj ich zručností v oblasti publikačnej činnosti a príprave projektov.
  Organový festival v Ružomberku 2022

  Organový festival v Ružomberku 2022

  Druhý ročník medzinárodného organového festivalu v Ružomberku

  Buďte vždy informovaní o novinkách!

  Zaregistruj sa do newslettera, alebo sleduj naše sociálne siete. Neoľutuješ.
  Buď vždy informovaný o dianí na našej Katolíckej Univerzite