Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta

  Katedra systematickej teológie

  Hlavná 89, 041 21 Košice,

  Tel.: +421/55/68 36 161

  vedúci katedry: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

   

  Štruktúra funkčných miest (FM):

   

  meno

  úväzok

  funkčné miesto profesor

  neobsadené

   

  funkčné miesto docent

  doc., Dr. Vladimír Juhás, PhD.

  100%

  prof. Róbert Lapko, Th.D et PhD.

  100%

  odborní asistenti

  doc. Juraj Feník, S.T.D.

  100%

  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

  100%

  JUDr., ThDr. Lukáš Sekerák, PhD.

  100%

  ThDr. Štefan Novotný, PhD.

  100%

  asistenti

  ICLic. Andrej Kačmár

  90%

   

  ThLic. Marek Kunder

  90%