Adresy:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
  Oddelenie edukačných vied
  Hlavná 89
  041 21 Košice

   

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
  Oddelenie sociálnej práce
  Hlavná 89
  041 21 Košice

   

  Kontakt:

  tel.: +421 55 6836 111