Adresy:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie edukačných vied
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach Katedra spoločenských vied
Oddelenie sociálnej práce
Hlavná 89
041 21 Košice

 

Kontakt:

tel.: +421 55 6836 111