Religio et Societas V.

  Religio et Societas V.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr.10.12.19
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2020 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD., ThLic. Martin Majda, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Holubčík Jozef, Kurillová Veronika

  Zahraničný projekt:nie