Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  „ Získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci študujú/vyštudovali niečo iné.“
  Monika, absolventka študijného programu katolícka teológia

  MONIKA SERFŐZŐOVÁ

  • absolventka študijného programu katolícka teológia z roku 2017/2018
  • v súčasnosti referentka v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Košických mučeníkov v Košiciach

  Už od detstva som sa chcela venovať umeniu a teda ísť týmto smerom v štúdiu aj v živote. Štúdium katolíckej teológie mi preto dovtedy nikdy nenapadlo snáď ani v tom najbláznivejšom sne... až kým, po dvoch neúspešných pokusoch o prijatie na umelecký odbor, v jedno februárové dopoludnie prišla táto inšpirácia celkom nečakane. Ja som sa jej však nebránila, lebo sa mi to javilo ako vhodná príležitosť na lepšie a pravdivejšie poznávanie Boha. Tajomstvo Trojjediného ma totiž vždy fascinovalo o to viac, že sa mi nikdy úplne nepodarí ho nejakým spôsobom obsiahnuť či definovať celé. Voľbu štúdia Katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity však neľutujem. Okrem nadobudnutých vedomostí som sa vďaka vyučujúcim kňazom mohla formovať aj v duchovnej sfére. Spolupráca s nimi pokračovala aj po ukončení môjho štúdia, keď som si našla prácu ako referentka v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Košických mučeníkov v Košiciach, kde pracujem už tretí rok. Zároveň som dostala príležitosť podieľať sa na činnosti vznikajúceho Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Z tejto práce som mala veľkú radosť aj preto, lebo tematika pastorácie rodín a manželstiev mi je veľmi blízka.

  Teším sa z toho, že v rámci tejto práce mám možnosť stále rásť nielen profesionálne, ale predovšetkým v duchovnej oblasti. Zároveň získanými poznatkami z oblasti teológie môžem pomáhať pri hľadaní odpovedí na niektoré otázky veriacim, ktorí takisto túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom, hoci študujú/vyštudovali niečo iné.