Základné predpisy:

   

  Veda:

   

  Vnútorný systém kvality:

   

  Štúdium:

  Celouniverzitný študijný poriadok na KU, platný od 16.4.2019, harmonogram akademického roka, smernica o školnom, fromulár žiadosti na zníženie školného a bankové údaje k žiadosti sú na webovej stránke dokumenty KU - Štúdium.

  Žiadosti (vzory) v súvislosti so štúdiom:

  Iné: