Náhradná osobná starostlivosť z pohľadu pracovníka SPODaSK, 09.03.2021

    Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na moderovanú diskusiu: Náhradná osobná starostlivosť z pohľadu pracovníka SPODaSKktorá bude 09.03.2021 v čase 17:00-18:30 h. Prihlásenie: mailom na katarina.mickova01@gmail.com, po prihlásení obdržíte link, cez ktorý bude možné pripojiť sa  na moderovanú diskusiu. Lektorka: PhDr. Lucia Pavliková. Viac info je  na plagáte.