Na štátnu/záverečnú skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AIS najneskôr tri týždne pred stanoveným termínom štátnej skúšky. Termíny štátnych skúšok budú vypísané v AISe.

    Pre ak. rok 2022/2023 sa budú sylaby aktualizovať, zverejnené budú najneskôr do konca 15. decembra 2022.