Medzinárodná vedecká konferencia

  Medzinárodná vedecká konferencia

  Spišské Podhradie 29. novembra 2022
  Ocenenie Mons. prof. Jozefa Bieľaka, PhD.

  Ocenenie Mons. prof. Jozefa Bieľaka, PhD.

  Drohiczyn, 7. septembra 2022
  Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

  Vyjadrenie solidarity a účasti na bolesti vojnou postihnutým na Ukrajine

  Spišské Podhradie, 1.3.2022
  International Conference "Advanced Computer Information Technologies"

  International Conference "Advanced Computer Information Technologies"

  ACIT'2022 will be held in Spišská Kapitula, Slovakia on 9–11 June 2022. ACIT'2022 will be hosted by the Catholic University in Ružomberok.
  Religio et societas VII.

  Religio et societas VII.

  Medzinárodná vedecká konferencia, 24. marca 2022.
  Mariánska akadémia

  Mariánska akadémia

  Mariánska akadémia na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2021, na Teologickom inštitúte v Spišskom Pohdhradí.
  Dištančná výučba od 15. 11. 2021

  Dištančná výučba od 15. 11. 2021

  Rozhodnutím moderátora TI TF KU a rektora KS mení Teologický inštitút prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania.
  O medzináboženskom dialógu v sociálno-kultúrnom rozmere

  O medzináboženskom dialógu v sociálno-kultúrnom rozmere

  Medzinárodná vedecká konferencia v Ternopile, Ukrajina, 13. októbra 2021.
  Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

  Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

  Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

  Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

  Akademická štvrťhodinka

  Akademická štvrťhodinka

  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 26. 10. 2021 predstavila podrobné dáta z prieskumu názorov študentov
  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Virtuálny Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 9.2.2022
  Študentské mobility Erasmus+

  Študentské mobility Erasmus+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti...
  Publikačné úspechy pracovníkov Teologického inštitútu TF KU v Spišskom Podhradí a ich medzinárodná spolupráca

  Publikačné úspechy pracovníkov Teologického inštitútu TF KU v Spišskom Podhradí a ich medzinárodná spolupráca

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024
  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  Trnava, 10. máj 2023