Harmonogram štúdia

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Výučba v zimnom semestri

 • 20. september - 19. december 2021 FF, PF, TF
 • 6. september - 19. december 2021 FZ

Slávnostné otvorenie akademického roka Veni Sancte

 • 22. september 2021

Promócie absolventov rigorózneho konania a doktorandského štúdia

 • 9. október 2021

Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia z akademického roka 2020/2021

 • 7. október 2021 PF

Skúškové obdobie v zimnom semestri

 • 10. január 2022 - 20. február 2022 FF, PF, TF
 • 20. december 2021 - 6. február 2022 FZ

Výučba v letnom semestri

 • 21. február - 22. máj 2022 FF, PF, TF
 • 7. február - 1. máj 2022 FZ (2. máj - 29. máj súvislá odborná prax)

Deň otvorených dverí

 • 9. február 2022

Rektorské voľno

 • 14. apríl a 19. apríl 2022

Akademický Ružomberok UNIUM 2021

 • 26. - 28. október 2021

Slávnostné zakončenie akademického roka Te Deum

 • 18. máj 2022

Skúškové obdobie v letnom semestri

 • 23. máj - 3. júl 2022 FF, PF, TF
 • 30. máj - 10. júl 2022 FZ

Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia

 • FF 23. - 24. jún 2022 (Mgr. 23. jún 2022)
 • PF 27. - 28. jún 2022 (Bc. Ružomberok)
 • PF 29. jún 2022 (Mgr. Ružomberok)
 • PF 1. júl 2022 (Levoča)
 • TF (Košice - 24. jún 2022, Spišská Kapitula - 11. jún 2022)
 • FZ 20. - 22. jún 2022 (Mgr. 22. jún 2022)

Začiatok zimného semestra v akademickom roku 2022/2023

 • 19. september 2022 FF, PF, TF
 • 5. september 2022 FZ

Harmonogram akademického roka 2020/2021