Harmonogram štúdia

  Harmonogram akademického roka

  Harmonogram akademického roka 2022/2023

  Harmonogram akademického roka 2021/2022

  Výučba v zimnom semestri

  • 20. september - 19. december 2021 FF, PF, TF
  • 6. september - 19. december 2021 FZ

  Slávnostné otvorenie akademického roka Veni Sancte

  • 22. september 2021

  Promócie absolventov rigorózneho konania a doktorandského štúdia

  • 9. október 2021

  Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia z akademického roka 2020/2021

  • 7. október 2021 PF

  Skúškové obdobie v zimnom semestri

  • 10. január 2022 - 20. február 2022 FF, PF, TF
  • 20. december 2021 - 6. február 2022 FZ

  Výučba v letnom semestri

  • 21. február - 22. máj 2022 FF, PF, TF
  • 7. február - 1. máj 2022 FZ (2. máj - 29. máj súvislá odborná prax)

  Deň otvorených dverí

  • 9. február 2022

  Rektorské voľno

  • 14. apríl a 19. apríl 2022

  Akademický Ružomberok UNIUM 2021

  • 26. - 28. október 2021

  Slávnostné zakončenie akademického roka Te Deum

  • 18. máj 2022

  Skúškové obdobie v letnom semestri

  • 23. máj - 3. júl 2022 FF, PF, TF
  • 30. máj - 10. júl 2022 FZ

  Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia

  • FF 23. - 24. jún 2022 (Mgr. 23. jún 2022)
  • PF 27. - 28. jún 2022 (Bc. Ružomberok)
  • PF 29. jún 2022 (Mgr. Ružomberok)
  • PF 30. jún 2022 (Levoča)
  • TF (Košice - 24. jún 2022, Spišská Kapitula - 11. jún 2022)
  • FZ 20. - 22. jún 2022 (Mgr. 22. jún 2022)

  Začiatok zimného semestra v akademickom roku 2022/2023

  • 19. september 2022 FF, PF, TF
  • 5. september 2022 FZ

  Harmonogram akademického roka 2020/2021