Príslušná katedra do konca októbra 2021 zverejní v AIS témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného I. a II. stupňa a tiež pre študentov DPŠ. Študenti si vyberajú tému do 31.12.2021 a elektronicky sa na ňu prihlásia v AIS.

    Do konca januára 2022 vedúci príslušnej katedry schváli zadanie záverečnej práce.

    Študent má právo písomne navrhnúť katedre svoju vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce, môže tak urobiť do konca novembra 2021.

    Študenti končiacich ročníkov odovzávajú záverečné práce do 27. apríla 2022 elektronicky (prostredníctvom AIS). Licenčné zmluvy k záverečnej práci nie je potrebné doručiť na študijné oddelenie, nakoľko ich študent podpisuje už elektronicky.