Príslušná katedra do konca októbra 2022 zverejní v AIS témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného I. a II. stupňa a tiež pre študentov DPŠ. Študenti si vyberajú tému do 31.12.2022 a elektronicky sa na ňu prihlásia v AIS.

  Do konca januára 2023 vedúci príslušnej katedry schváli zadanie záverečnej práce.

  Študent má právo písomne navrhnúť katedre svoju vlastnú tému a školiteľa záverečnej práce, môže tak urobiť do konca novembra 2022.

  Študenti končiacich ročníkov odovzávajú záverečné práce najneskôr do 25. apríla 2023 v tlačenej tvrdej väzbe na študijné oddelenie v počte 2 ks.

  Pred odovzdaním záverečnej práce je študent povinný:
  • nahrať elektronickú verziu do Centrálneho registra záverečných prác (prostredníctvom AIS),
  • 1x vytlačiť protokol o kontrole originality (obojstranne) a doručiť ho na študijné oddelnie,
  • elektronicky podpísať licenčné zmluvy (tie nie je potrebné doručiť na študijné oddelenie) .