Dekan

Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

Prodekan pre vedu a výskum

Prodekan pre mobility a rozvoj

Tajomník

a prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU: