Dekan

  Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  Prodekan pre vedu a výskum

  Prodekan pre mobility a rozvoj

  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.

  Prodekan, Tajomník študijného oddelenia TI, Docent

  Tajomník

  a prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU: