Dekan

  Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  Prodekan pre vedu a výskum

  Prodekan pre mobility a rozvoj

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Prodekan, Vicerektor KS, Odborný asistent

  Tajomník

  a prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:

  Kolégium dekana

  Dekan:

  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

  Členovia:

  ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD. 

  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

  ThDr. Michal Janiga, PhD.  

  PhDr. Imrich Degro, PhD.  

  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. 

  doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD. 

  doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. 

  prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.  

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.