Dekan

  Prodekan pre výchovu a vzdelávanie

  Prodekan pre vedu a výskum

  Prodekan pre mobility a rozvoj

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Prodekan, Vicerektor KS, Odborný asistent

  Tajomník

  a prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU: