Potvrdenie o návšteve školy je možné získať:

    1. v elektronickej podobe:

    https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/

    2. na tlačive u referentky na študijnom odd. TF KU