Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých 2022/2023

    COM pri TF v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých v čase október 2022 – jún 2023.

    Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých. Kurz ponúka: Získanie základných poznatkov o sexuálnom zneužívaní; rozpoznanie možných známok zneužívania; aplikovanie vhodných prostriedkov intervencie; oboznámenie sa s legislatívou SR; predstavenie noriem Kódexu kanonického práva a cirkevných noriem; vytvorenie koncepcie ako pracovať s obeťami zneužívania; implementácia prevencie v spoločenstvách a skupinách. Kurz je určený pre formátorov, učiteľov, psychológov, terapeutov, rehoľníkov, dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou a iné profesie. 

    Trvanie kurzu: október 2022 – jún 2023, cena: 200€

    Kontakt a prihlásenie na kurz do 15.09.2022: JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých a projekt manager: safeguarding.ku@gmail.com

    Plagát o kurze.