Aktualizácia posolstva sv. Jána Nepomuckého pre súčasných teológov

  Aktualizácia posolstva sv. Jána Nepomuckého pre súčasných teológov

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr. 19.09.1.22
  Doba riešenia projektu:1. Sept 2022 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
  Spoluriešitelia:ThDr. Michal Janiga, PhD., ThLic. Martin Majda, PhD., ThLic. František Fudaly, PhD., Mgr. Jakub Konkoľ
  Ďalší spoluriešitelia:

  Rambala Marek, Marhefka Marián

  Zahraničný projekt:nie