Zdroje na štúdium a písanie záverečných prác

  Vážení študenti a používatelia, v tomto pre vás ťažkom období vám chceme sprostredkovať množstvo prospešných elektronických zdrojov. Môžete ich využiť nielen na štúdium, ale aj na písanie záverečných a kvalifikačných prác.

  Pozrite si on-line katalóg  vyberte Teologická fakulta Košice, alebo vpravo hore kuruktke.
  Pozrite si textový návod na prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.

  Voľne prístupné e-zdroje - časopisy, databázy, encyklopédie, knihy, lexikóny, portály:
  - https://www.ku.sk/katolicka-univerzita-v-ruzomberku/univerzitna-kniznica/online-katalogy/

  - Na webe degruyter.com http://degruyter.com/ bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh
  - Učebnice sú k dispozícii na: https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960
  - vydavateľstvo Springer Nature https://www.springernature.com/gp
  - https://www.library.umb.sk/elektronicke-zdroje/volne-pristupne-e-zdroje.html
  - https://unibook.upjs.sk/sk/73-e-publikacie-volne-pristupne
  - https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/volne-pristupne-informacne-zdroje-pre-spolocenskovedne-odbory/religionistika/
  - https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/volne-pristupne-informacne-zdroje-pre-spolocenskovedne-odbory/