Teologické večery na TF KU 2022

    Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby sme mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.
    Teologické večery na TF KU 2022

    V letnom semestri akademického roka 2021/2022 pokračujú Teologické večery. Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby sme mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.
    Vzhľadom na pandemickú situáciu budú Teologické večery prebiehať v ONLINE forme. Bude možné sledovať ich záznam prostredníctvom Youtube kanála Teologickej fakulty s oficiálnym názvom „Teologická fakulta v Košiciach“ (klikni sem: https://www.youtube.com/playlist?list=PL08wJdJAL8Y1zNRhxD7b0SzMWqtcFTTWm ).
    Videozáznamy teologických večerov budú odvysielané v premiére v čase uvedenom na plagáte. Diváci si ich budú môcť pozrieť aj po premiére, t.j. video ostane verejne dostupné na Youtube kanáli fakulty. Názov videa bude korešpondovať s názvom daného teologického večera na plagáte.