Teologická fakulta KU v Ružomberku je podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)je na štvrtom mieste medzi Teologickými fakultami v oblasti humanitného vzdelávania a filozofických vied na Slovensku. "Lídrom je už tretí rok po sebe Teologická fakulta TU (TF TU), ktorá si tento rok náskok ešte zväčšila vďaka vedeckému výkonu a zlepšenej grantovej úspešnosti." Práve zahraničný grant ktorý TF TU získala výrazne ovplyvnil benchmark celej skupiny,
  takže sa odstup od ďalších fakúlt ešte zvýraznil.

  Prešovské fakulty od seba delilo len pol bodu, takže zníženie záujmu o štúdium na PBF PU ju odsunulo až na tretie miesto. Čo sa týka celkových výsledkov za skupinu TEOLOG, nielen medziročne ale aj dlhodobejšie môžeme sledovať výrazný pokles počtu doktorandov – od roku 2011 o takmer tretinu, čo predstavuje najväčší pokles spomedzi všetkých skupín. Pokles sa s výnimkou PBF PU týka všetkých teologických fakúlt.

  Celkovo ale ide o veľmi malé čísla, keďže žiadna fakulta nemá viac ako 25 doktorandov. Pokles počtu študentov od roku 2008 bol u skupiny TEOLOG najvyšší spomedzi všetkých fakúlt na Slovensku. Spolu prišli tieto fakulty o viac ako polovicu študentov, aj keď najväčší celkový pokles, či už absolútny alebo relatívny, prináleží jedinej fakulte – Teologickej fakulte.

  zdroj: Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015

  Medzinárodný ranking UniRank 2020

  Medzinárodný ranking UniRank, ktorý obsahuje recenzie a rebríčky viac ako 13 600 univerzít a vysokých škôl celého sveta, zverejnil aj výsledky hodnotenia najobľúbenejších univerzít na Slovensku za rok 2019. Z celkového počtu 34 vysokých škôl v Slovenskej republike Katolícka univerzita v Ružomberku obsadila za rok 14. miesto. Tento ranking nevychádza z údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale zakladá sa na platných, nezaujatých a neovplyvniteľných metrikách webu poskytovaných nezávislými zdrojmi webovej inteligencie. Aktuálne je dostupné na webe UniRank aj priebežné hodnotenie za rok 2020.