V tomto ak. roku 2021/2022 sa záverečná práca odovzdáva iba elektronicky (prostredníctvom AIS).

    Zadanie záverečnej práce vytlačené z AISu je potrebné vložiť do Záverečnej práce, ktorú má študent vo Worde, následne ju prekonvertuje do PDF súboru a nahraje do AIS.

    (Oznamujeme študentom, že do záverečnej práce, ktorú budú odovzdávať na študijnom oddelení je potrebné vložiť podľa šablóny zadanie záverečnej práce ( bez podpisu vedúceho katedry). V prípade chýbajúceho podpisu školiteľa je potrebné doložiť súhlas s odovzdaním na tzv. kartičke (dostupná na študijnom oddelení).

    Zadanie sa vytlačí z AIS-u: Evidencia štúdia- záverečné práce- detail záverečnej práce- cez ikonku tlačiarne- zadanie záverečnej práce.)