Teologická fakulta - deň otvorených dverí

  Teologická fakulta - deň otvorených dverí

  Teologická fakulta KU, ktorá je situovaná v druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, pripravuje poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o štúdium humanitných a sociálnych vied. Zabezpečuje zaujímavé kvalifikačné a jazykové kurzy, rôzne kultúrne náboženské a vedecké podujatia. Svoje pracovisko má aj v Spišskej Kapitule.

   

  „Program dňa otvorených dverí 8.11. 2023 na Teologickej fakulte v Košiciach KU v Ružomberku:

  1. 9:00 Otvorenie: Príhovor dekana TF KU
  2. 9:30 Sprievodné aktivity: Interaktívna hra Actionbound na Teologickej fakulte.

  Obsah staníc: Informácie o štúdiu Bc. a Mgr. na TF KU v Košiciach, uplatnenie absolventov v praxi, prijímacie konanie 2024/2025 na TF KU, pedagógovia TF KU, predmety študijných programov, Knižnica TF KU, Univerzitné pastoračné centrum, mobility na KU, priestory a učebne TF KU, materiálne a technické zabezpečenie TF, Poradenské centrum TF, jedáleň a i. Výhercov čaká zaujímavá odmena.

        3. 12:30 Ukončenie sprievodných aktivít.“