CEEPUS

  CEEPUS podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe

  Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Viac informácií na https://www.ku.sk/medzinarodne-vztahy/ceepus.html

  Schválené siete s účasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku:
  AT-0502-14-2324 Bioethics: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky
  PL-0702-12-2324 (Umbrella) Ethics and Politics in the European Context: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

  Koordinátor na TF KU: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., radoslav.lojan@ku.sk