Harmonogram poskytovania knižničných služieb

  Univerzitná knižnica KU v Ružomberku, pracovisko Košice

  Knižnica Teologickej fakulty v Košiciach bude v nasledujúcom období od 5.02.2024 otvorená v týchto dňoch: 

  PONDELOK:  13:00 – 17:00 hod.

  STREDA:         9:20 – 9:35 a 13:00 – 15:30 hod.

  SOBOTA: 17.2., 9.3., 6.4. v čase od 10:00 – 13:00 hod.

  Vrátiť požičané knihy je možné do biblioboxu, ktorý sa nachádza pred vstupom do knižnice.

   

  Vážení čitatelia knižnice, využite službu biblioboxu Herbie.

  Bibliobox je umiestnený na 2. poschodí v priestore chodby pred dverami knižnice. Bibliobox Herbie je služba pre rýchle vrátenie kníh,  a to i mimo obvyklých otváracích hodín knižnice. Slúži všetkým, ktorí chcú rýchle vrátiť požičané dokumenty. Upomienky a poplatky po lehote je potrebné si vybaviť osobne pri najbližšej návšteve v knižnici s pracovníkom knižnice pri výpožičnom pulte. Ponúkame väčšie pohodlie pre všetkých našich používateľoch.