Harmonogram poskytovania knižničných služieb

  Oznam pre používateľov knižnice

  Knižnica Teologickej fakulty v Košiciach bude v zimnom semestri 2023/24 otvorená:

  - každý pondelok a stredu v čase od 13.30 – 15.30 hod.

  - v jednotlivé soboty: 21. októbra, 11. novembra a 9. decembra 2022

    v čase od 10.00  – 11.30 a od 12.00 – 12.30 hod.

   

  Vrátiť požičané knihy je možné do biblioboxu, ktorý sa nachádza pre vstupom do knižnice.


  Vážení čitatelia knižnice, využite službu biblioboxu Herbie.

  Bibliobox je umiestnený na 2. poschodí v priestore chodby pred dverami knižnice. Bibliobox Herbie je služba pre rýchle vrátenie kníh,  a to i mimo obvyklých otváracích hodín knižnice. Slúži všetkým, ktorí chcú rýchle vrátiť požičané dokumenty. Upomienky a poplatky po lehote je potrebné si vybaviť osobne pri najbližšej návšteve v knižnici s pracovníkom knižnice pri výpožičnom pulte. Ponúkame väčšie pohodlie pre všetkých našich používateľoch.