Harmonogram poskytovania knižničných služieb

  Knižnica Teologickej fakulty v Košiciach KU bude od 1. júla do 31. augusta 2022 otvorená v tieto dni:
  - 4. júla 2022 v čase od 13.00 – 15.00 hod.
  - 12. júla 2022 v čase od 13.00 – 15.00 hod.
  - 22. augusta 2022 v čase od 13.00 – 15.00 hod.
  - 25. augusta 2022 v čase od 13.00 – 15.00 hod.
  Vrátiť požičané knihy je možné do biblioboxu, ktorý sa nachádza pre vstupom do knižnice.


  Vážení čitatelia knižnice, využite službu biblioboxu Herbie.

  Bibliobox je umiestnený na 2. poschodí v priestore chodby pred dverami knižnice. Bibliobox Herbie je služba pre rýchle vrátenie kníh,  a to i mimo obvyklých otváracích hodín knižnice. Slúži všetkým, ktorí chcú rýchle vrátiť požičané dokumenty. Upomienky a poplatky po lehote je potrebné si vybaviť osobne pri najbližšej návšteve v knižnici s pracovníkom knižnice pri výpožičnom pulte. Ponúkame väčšie pohodlie pre všetkých našich používateľoch.