ŠVOČ sociálna práca 2020/2021 na TF KU

    Na Teologickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ sociálna práca. ŠVOČ sociálna práca je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Harmonogram postupu, prihlášku a vypísané témy pre ŠVOČ Sociálna práca v akademickom roku 2020/2021 nájdete v prílohách: