František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  „ Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. “
  František, absolvent študijného programu katolícka teológia

  František Barna

  • absolvent študijného programu katolícka teológia z akademického roka 2011/2012
  • v súčasnosti školský kaplán na ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

  Štúdium teológie sa pre seminaristu – uchádzača o kňazské povolanie – môže zdať len ako nutná podmienka k dosiahnutiu cieľa. Som rád, že je to iba zdanie. Celá mozaika tohto odboru je vyskladaná z predmetov, ktoré hľadajúceho privedú do divokej rieky nespokojnosti s dosiahnutým cieľom. Teológia nie je o uzavretí sa v hotových schémach a definíciách. Je o otvorenosti pre hľadanie Boha. Veď o Bohu viac nevieme ako vieme, pravdivejšie o ňom mlčíme, než by sme hovorili. Boh je večne unikajúcim tajomstvom, ktoré sa nezmestí do ľudského ratia/racia a už vôbec nie do učebnice.

  Teológia v sebe zahŕňa presahy aj do najmenej predpokladaných oblastí ľudského života. Tým ako keby naznačovala Boží zámer byť s človekom kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek...

  Teológia je tak dobrým spôsobom, ako začať prežívať kňazstvo, ktoré má byť tiež permanentnou nespokojnosťou, hľadaním, približovaním sa Bohu i ľuďom. Tým, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, nemôžem tento odbor odporúčať, „odporučia“ im ho iní. Len povzbudzujem, aby v batohu očakávaní študenta bolo dosť voľného miesta na prekvapenie, úžas – postoje, v ktorých sú najkvalifikovanejšími odborníkmi deti...