Sociálna práca v súčasnej spoločnosti I.

  Sociálna práca v súčasnej spoločnosti I.

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:NKS Gr. 10.12.1.20
  Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
  Spoluriešitelia:prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD., doc. ThDr. Peter Majda, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD., ThDr. Michal Janiga, PhD., ThLic. Martin Majda, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Kurillová Veronika

  Zahraničný projekt:nie