V priestoroch fakultnej knižnice je možnosť si zakúpiť tieto publikácie:

   

  Autor/názov knihy

  Cena s DPH

  Hrabovecký, P.: Ekumenizmus v 21. storočí.

  3,50 €

  Hrabovecký, P.: Kristus a Jeho Cirkev

  3,00 € 

  Hrabovecký, P.: Základy fundamentálnej teológie a religionistiky

  4,00 € 

  Lešková, L., Mičková, K.: Penitenciárna starostlivosť

  3,00 €

  Lešková, L.: Základné teoretické východiská sociálnej práce

  3,00 €

  Notitiae historicae ecclesiae

  3,00 €

  Šuľová, M.: Úvod do metód sociálnej práce II.

  3,50 €

  Šuľová, M.: Sociálne služby.

  4,50 €

  Šuľová, M.: Sociálna práca v zdravotníctve na Slovensku

  4,00

  Šuľová, M.: Management of Volunteers in NPO.

  4,00 €

  Šuľová, M.: Závislosti.

  4,50 €

  Verba teologica

  3,00 €