Profesori

  prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.

  Vysokoškolský učiteľ, profesor, riaditeľ Kierkegaardovej spoločnosti na Slovensku, ORCID: 0000-0002-1929-1894 SCOPUS ID: 46861468800, WOS ID AAD-8311-2020, SCOPUS: h - index 18, WOS : H - index 15, Profesor

  prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor

  Docenti

  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor teologického inštitútu, Rektor kňazského seminára, Docent

  doc. ThDr. Joachim Nowak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Univerzitní docenti

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Univerzitný docent

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Referentka, Odborná asistentka

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Prodekan, Vicerektor KS, Odborný asistent

  Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Nepedagogickí zamestnanci

  Slavomír Beluško

  Technik, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Ing. Anna Jurčová

  Referent, Ekonóm, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Daša Kovaľanová

  Knihovník, Nepedagogický zamestnanec

  Mgr. Mária Polláková

  Referent, Nepedagogický zamestnanec