Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku pre ak. rok 2022/2023.
  Detská univerzita na Teologickej fakulte KU

  Detská univerzita na Teologickej fakulte KU

  Detská univerzita na Teologickej fakulte KU 6.-8.7.2022
  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania.

  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania.

  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania do 15.6.2022
  Veľkonočný pozdrav

  Veľkonočný pozdrav

  Veľkonočný pozdrav 2022
  Študentské mobility Erasmus+

  Študentské mobility Erasmus+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti...
  Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda

  Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda

  Konferencia je príležitosťou pre odbornú diskusiu o synodalite a jej úlohe v ekleziológii, predovšetkým pre zachovanie starovekej praxe - Ecclesia semper reformanda. Pretože iba to, čo sa...
  Správa z webinára - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022

  Správa z webinára - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022

  V utorok, dňa 1.3.2022 o 17:00 hod. sa uskutočnil online webinár, prostredníctvom  platformy Zoom, ktorý bol zameraný na tému - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity.
  Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Akademická obec TF KU úprimne vyjadruje súcit a solidaritu s ukrajinským ľudom
  Zúčastni sa ŠVOČ 2021/2022

  Zúčastni sa ŠVOČ 2021/2022

  Kontaktuj pedagóga na svojej katedre, ktorí ťa nasmerujú
  Teologické večery na TF KU 2022

  Teologické večery na TF KU 2022

  Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby sme mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.
  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

  Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.
  Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Začíname posledný februárový týždeň a budeme sa spoločne stretávať 12 týždňov. Tento program je určený širokej verejnosti.
  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Virtuálny Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 9.2.2022
  Nové číslo časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ 2/2021

  Nové číslo časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ 2/2021

  V závere roka 2021 vyšlo nové číslo časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ 2/2021
  Umelá inteligencia a Cirkev?

  Umelá inteligencia a Cirkev?

  Hostia tohto teologického večera dekan Teologickej fakulty KU, morálny teológ doc. Radoslav Lojan a Dr. Peter Pisarčík - výskumný pracovník v Ústave informatiky na Prírodovedeckej fakulte...
  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do odvolania

  Rozhodnutím dekana TF KU mení Teologická fakulta prezenčnú metódu vyučovania na dištančnú od 15.11.2021 až do odvolania /týka sa to všetkých rozvrhov a foriem štúdia/.
  Esejistická súťaž pre študentov

  Esejistická súťaž pre študentov

  Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann spolu s Nadáciou Hannsa Seidla vyhlasujú esejistickú súťaž pre študentov.
  Akademická štvrťhodinka

  Akademická štvrťhodinka

  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) 26. 10. 2021 predstavila podrobné dáta z prieskumu názorov študentov
  Knižnica TF KU - WORKSHOP

  Knižnica TF KU - WORKSHOP

  Príďte na workshop knižnice TF KU 27.10. o 14:00 / 28.10. o 10:00 / 29.10. o 15:00.
  Náboženstvo a sekularizácia v Európe, v strednej a východnej Európe

  Náboženstvo a sekularizácia v Európe, v strednej a východnej Európe

  V dňoch 18. – 22. októbra 2021 hosťuje na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci programu CEEPUS prof. Radu Carp z Univerzity v Bukurešti, Rumunsko