CUP 2024 v Záhrebe aj za účasti KU v Ružomberku

  CUP 2024 v Záhrebe aj za účasti KU v Ružomberku

  V dňoch 9.-11. mája 2024 sa na Catholic University of Croatia uskutočnila konferencia CUP 2024 – 20 Years.
  Štipendium pre študentov vybraných študijných programov

  Štipendium pre študentov vybraných študijných programov

  Ide najmä o odbory akými sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.
  Ponuka štúdia na TF KU v akad. roku 2024/2025

  Ponuka štúdia na TF KU v akad. roku 2024/2025

  Termín podania prihlášky na Bc. a Mgr. študijné programy: do 31. júla 2024, Master v teológii manželstva a rodiny do 17.6.2024
  Podávanie prihlášok na Inovačné vzdelávanie predlžené do 20. januára 2024

  Podávanie prihlášok na Inovačné vzdelávanie predlžené do 20. januára 2024

  Podávanie prihlášok sa predlžuje do 20. januára 2024
  Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie

  Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie

  Kniha českých a slovenských teológov (medzi nimi aj editora a vysokoškolského pedagóga TF KU Dr. Pavla Hraboveckého, S.T.D.) prináša prehľad kľúčových termínov fundamentálnej...
  Na teologickej fakulte v Košiciach KU otvorili nový akademický rok 2023/24

  Na teologickej fakulte v Košiciach KU otvorili nový akademický rok 2023/24

  TF v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s UPC sv. Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne...
  VIII. ročník - Dní kresťanskej kultúry

  VIII. ročník - Dní kresťanskej kultúry

  v Roku kresťanskej kultúry
  27. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na pôde TF KU

  27. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na pôde TF KU

  V dňoch 4 - 5. septembra 2023 sa na pôde Teologickej Fakulty v Košiciach konala 27. konferencia Spoločnosti  pre kresťansky orientovanú filozofiu
  Prvá pomoc prvákom 2023/2024

  Prvá pomoc prvákom 2023/2024

  Srdečne v našich radoch vítame študentov prvých ročníkov! Pre lepšiu adaptáciu v akademickom prostredí Katolíckej univerzity v Ružomberku sme pre Vás pripravili praktickú príručku s...
  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU
  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU
  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  Trnava, 10. máj 2023
  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU
  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023

  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023

  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023
  Zvolenie kandidáta na dekana TF KU

  Zvolenie kandidáta na dekana TF KU

  AS TF KU v Ružomberku zvolil na svojom 2. riadnom zasadnutí v r. 2023, ktoré sa konalo v utorok 2. mája 2023 o 10.00h kandidáta na dekana TF KU na obdobie rokov 2023-2027. Stal sa ním doc....
  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24

  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24

  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24
  Teologická fakulta má titul excelentného pracoviska

  Teologická fakulta má titul excelentného pracoviska

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) sa zaradila medzi excelentné pracoviská v oblasti humanitných vied
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku

  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku

  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku sa koná po uplynulých dvoch rokoch pandémie opäť naživo.
  Veľký kancelár KU v Ružomberku predsedom KBS

  Veľký kancelár KU v Ružomberku predsedom KBS

  Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.