Doplňujúce voľby do AS TF KU

  Doplňujúce voľby do AS TF KU

  Veni Sancte 2022 na TF KU

  Veni Sancte 2022 na TF KU

  TF KU a Kňazský seminár Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2022/2023 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa...
  Univerzita tretieho veku na TFKU

  Univerzita tretieho veku na TFKU

  Do 1. októbra sa dá prihlásiť na program Univerzity tretieho veku TFKU. Názov vzdelávacieho programu UTV: Filozoficko-teologické základy.
  Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých 2022/2023

  Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých 2022/2023

  COM pri TF v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých v čase október...
  Uskutočnila sa Detská univerzita na TF KU

  Uskutočnila sa Detská univerzita na TF KU

  Po dvojročnej „covid prestávke“ opäť otvorila Teologická fakulta KU svoje brány najmenším študentom – deťom. V dňoch 6.-8.7.2022 si pedagógovia a doktorandi TF KU pripravili pre...
  Te Deum 2021/22 v Košiciach - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ 

  Te Deum 2021/22 v Košiciach - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ 

  Slová 85. žalmu - „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ adresoval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč veriacim počas ďakovnej sv. omše Te Deum na ukončenie akademického roka na...
  Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022 

  Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022 

  Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022 24.6.2022
  Kurz farských koordinátorov Pápežských misijných diel 4.6.2022

  Kurz farských koordinátorov Pápežských misijných diel 4.6.2022

  Už po štvrtý krát (4. júna 2022) sa konal na pôde Teologickej fakulty  KU v Ružomberku kurz pre farských koordinátorov Pápežských misijných diel (PMD). Tento kurz je výsledkom...
  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Druhé kolo prijímacieho konania na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku pre ak. rok 2022/2023.
  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania.

  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania.

  Master v teológii manželstva a rodiny - 2. kolo prihlasovania do 15.6.2022
  Veľkonočný pozdrav

  Veľkonočný pozdrav

  Veľkonočný pozdrav 2022
  Študentské mobility Erasmus+

  Študentské mobility Erasmus+

  Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti...
  Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda

  Pápež František, synodalita a Ecclesia semper reformanda

  Konferencia je príležitosťou pre odbornú diskusiu o synodalite a jej úlohe v ekleziológii, predovšetkým pre zachovanie starovekej praxe - Ecclesia semper reformanda. Pretože iba to, čo sa...
  Správa z webinára - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022

  Správa z webinára - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity, 1.3.2022

  V utorok, dňa 1.3.2022 o 17:00 hod. sa uskutočnil online webinár, prostredníctvom  platformy Zoom, ktorý bol zameraný na tému - Byť blízko pri človeku, činnosť a služba charity.
  Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie akademickej obce TF KU k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Akademická obec TF KU úprimne vyjadruje súcit a solidaritu s ukrajinským ľudom
  Zúčastni sa ŠVOČ 2021/2022

  Zúčastni sa ŠVOČ 2021/2022

  Kontaktuj pedagóga na svojej katedre, ktorí ťa nasmerujú
  Teologické večery na TF KU 2022

  Teologické večery na TF KU 2022

  Tieto moderované diskusie sú ponukou pre kňazov, študentov a širokú verejnosť, aby sme mohli spoločne uvažovať o otáznikoch dnešného človeka v kontexte teológie.
  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

  Master v teológii manželstva a rodiny v akademickom roku 2022/23

  Master v teológii manželstva a rodiny je dvojročným akademickým programom druhého stupňa cirkevných štúdií náboženských vied.
  Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Semestrálny akademicko-formačný programu Láska, sexualita a zmysel života v učení Cirkvi

  Začíname posledný februárový týždeň a budeme sa spoločne stretávať 12 týždňov. Tento program je určený širokej verejnosti.
  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Deň otvorených dverí na KU 9.2.2022

  Virtuálny Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Ružomberku 9.2.2022