Na teologickej fakulte v Košiciach KU otvorili nový akademický rok 2023/24

  Na teologickej fakulte v Košiciach KU otvorili nový akademický rok 2023/24

  TF v Košiciach KU v Ružomberku v spolupráci s UPC sv. Košických mučeníkov a  Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávnostne...
  VIII. ročník - Dní kresťanskej kultúry

  VIII. ročník - Dní kresťanskej kultúry

  v Roku kresťanskej kultúry
  Zápisy na ak. rok 2023/2024 - harmonogram

  Zápisy na ak. rok 2023/2024 - harmonogram

  27. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na pôde TF KU

  27. konferencia Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu na pôde TF KU

  V dňoch 4 - 5. septembra 2023 sa na pôde Teologickej Fakulty v Košiciach konala 27. konferencia Spoločnosti  pre kresťansky orientovanú filozofiu
  Prvá pomoc prvákom 2023/2024

  Prvá pomoc prvákom 2023/2024

  Srdečne v našich radoch vítame študentov prvých ročníkov! Pre lepšiu adaptáciu v akademickom prostredí Katolíckej univerzity v Ružomberku sme pre Vás pripravili praktickú príručku s...
  Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

  Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní

  Využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní
  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU

  Rozšírujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy na TF KU
  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU

  Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na TF KU
  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  1. miesto v celoslovenskom kole ŠVOČ

  Trnava, 10. máj 2023
  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU

  Ponuka doktorandských študijných programov v akademickom roku 2023/2024 na TF KU
  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023

  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023

  Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) pre rok 2023
  Zvolenie kandidáta na dekana TF KU

  Zvolenie kandidáta na dekana TF KU

  AS TF KU v Ružomberku zvolil na svojom 2. riadnom zasadnutí v r. 2023, ktoré sa konalo v utorok 2. mája 2023 o 10.00h kandidáta na dekana TF KU na obdobie rokov 2023-2027. Stal sa ním doc....
  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24

  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24

  Master v teológii manželstva a rodiny 2023/24
  Teologická fakulta má titul excelentného pracoviska

  Teologická fakulta má titul excelentného pracoviska

  Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) sa zaradila medzi excelentné pracoviská v oblasti humanitných vied
  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024

  Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom...
  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku

  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku

  Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku sa koná po uplynulých dvoch rokoch pandémie opäť naživo.
  Veľký kancelár KU v Ružomberku predsedom KBS

  Veľký kancelár KU v Ružomberku predsedom KBS

  Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.
  Zúčastni sa ŠVOČ 2022/2023

  Zúčastni sa ŠVOČ 2022/2023

  Kontaktuj pedagóga na svojej katedre, ktorí ťa nasmerujú
  Veni Sancte 2022 na TF KU

  Veni Sancte 2022 na TF KU

  TF KU a Kňazský seminár Vás srdečne pozývajú na slávnostné Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roku 2022/2023 do seminárneho kostola Sv. Antona Paduánskeho dňa...