Vedenie

  Vedenie a orgány Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Rektor katolíckej univerzity

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Ako vyzerá Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v číslach? Štyri fakulty, dvadsať rokov existencie, takmer 3 700 študentov a doteraz viac než 33-tisíc absolventov. Tieto „čísla“ ma napĺňajú údivom, ale za každým rokom, každým študentom a každým absolventom nevidím číslo, ale jedinečný ľudský príbeh, ktorý sa svojím originálnym spôsobom prelína aj s našou alma mater.

  Viac o rektorovi KU

  Rektor katolíckej univerzity