V nasledujúcich dokumentoch sú platné smernice o záverečných prácach, ktoré vydal Rektor KU pod číslom VP-KU-35 z 1.10.2020:

  Smernica Rektora VP-KU-35 o záverečných prácach

  Prílohy k smernici:

  1. vzor zadania

  2. vzor obalu práce

  3. vzor titulného listu

  4. vzor abstraktu

  5. pravidlá citovania

  6. schémy a príklady citácií

  7. čestné vyhlásenie