Vedúci katedry

  Docenti

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor štúdia, Rektor kňazského seminára, Docent

  Odborní asistenti

  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, referent IKT, Odborný asistent

  Dr. Peter Ceľuch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Špirituál Kňazského seminára Košice, Odborný asistent

  ThLic. Jozef Kohut, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent