Vedúci katedry

  ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

  Vedúci katedry, Katedra praktickej teológie TF

  Docenti

  doc. JUDr. ICDR. Juraj Jurica, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor štúdia, Rektor kňazského seminára, Docent

  Odborní asistenti

  Mgr. Peter Ceľuch

  Vysokoškolský učiteľ, Špirituál Kňazského seminára Košice, Odborný asistent

  ThLic. Jozef Kohut, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent