Social work and Pastoral service in the light of the 21st century (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia)

  Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt sa uskutočňuje na TI SK v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom

  Informácie o projekte

  Zadávateľ:Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Department of Sociology of Faculty of Political Sciences and Sociology, University of Granada
  Číslo projektu:ZML 001198/2023 RE
  Doba riešenia projektu:1. Dec 2023 - 30. Nov 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., José Garcia Martin
  Spoluriešitelia:prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
  Ďalší spoluriešitelia:

  Projektu sa zúčastnia aj doktorandi: PhDr. Svetlana Hubková, Mudr. Filip Makáň, Mgr. Dušan Bajan a Mgr. Jozef Šuchter

  Zahraničný projekt:áno

  Social work and Pastoral service in the light of the 21st century (Sociálna práca a pastoračná služba vo svetle 21. storočia). Španielsko – slovenský medzinárodný vedecký výskumný projekt sa uskutočňuje na TI SK v spolupráci s profesorom José Garcia Martinom (Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard, Department of Sociology of Faculty of Political Sciences and Sociology, University of Granada). Vedúcim projektu je PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. a zástupkyňou projektu je PhDr. Svetlana Hubková.

  Členovia riešiteľského kolektívu:  prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.,  doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., PhDr. Zuzana Budayová, PhD. un. doc. KU.

  Projektu sa zúčastnia aj naši doktorandi: PhDr. Svetlana Hubková,  Mudr. Filip Makáň, Mgr. Dušan Bajan a Mgr. Jozef Šuchter.  

  Zmluva je zverejnená v CRZ pod číslom ZML 001198/2023 RE, dňa 24.11.2023.

  Medzi hlavné výskumné ciele projektu patria:

  1. a) Analyzovať problémy sociálnej práce 21. storočia.
  2. b) Poskytovať prednášky, semináre, workshopy v Spišskej Kapitule, Granade, Malage a Českej republike.
  3. c) Publikovať vedecké štúdie, ktoré zhrnú závery projektu a pomôžu šíriť jeho výsledky.

  Projekt začína 1. decembra 2023 a je finančne dotovaný španielskou organizáciou. O tejto spoločnej španielsko-slovenskej aktivite bola informovaná veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos.

  Viac informácií na web stránke:

  https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-ku-v-spisskom-podhradi/aktuality/spanielsko-slovensky-medzinarodny-vedecky-vyskumny-projekt-na-teologickom-institute-v-spisskej-kapitule-aj-za-ucasti-doktorandov.html