Konzultačné hodiny na katedre sociálnej práce:

 

Kontakt:

vedúci oddelenia:

 

Štruktúra funkčných miest:

funkčné miesto profesor:

funkčné miesto docent:

odborní asistenti:

PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD. (SK)