Konzultačné hodiny na katedre sociálnej práce:

   

  Kontakt:

  vedúci oddelenia:

  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka

   

  Štruktúra funkčných miest:

  funkčné miesto profesor:

  funkčné miesto docent:

  doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná profesorka

  odborní asistenti:

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD. (SK)