Výsledky prijímacieho konania

  V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené jednotlivé výsledky prijímacieho konania podľa odborov a stupňov štúdia
   Výsledky prijímacieho konania
  bakalárske štúdium v študijnom programe Sociálna práca
  dňa 26.08.2022      2. kolo  
         
  P.č. Ident.č. Body  P/N
  1 30222 41 prijatý (á)
  2 30223 50 prijatý (á)
  3 30228 27 prijatý (á)
  4 30226 41 prijatý (á)
  5 30227 32 prijatý (á)
  6 30225 50 prijatý (á)
  7 30224 36 prijatý (á)
  8 30229 50 prijatý (á)
  9 30230 0 nevyhodnotený (á)

   

   Výsledky prijímacieho konania    
  Magisterské štúdium v študijnom programe Sociálna práca
  dňa 26.08.2022      2.kolo    
           
  P.č. ID Bc. Body VŠP Body P/N
  1 60139 45,5 45,5 prijatý (á)
  2 60149 0 0 nevyhodnotený (á)
  3 60140 38 38 prijatý (á)
  4 60150 41 41 prijatý (á)
  5 60148 29 29 prijatý (á)
  6 60147 44 44 prijatý (á)
  7 60141 27,5 27,5 prijatý (á)
  8 60145 33,5 33,5 prijatý (á)
  9 60146 35 35 prijatý (á)
  10 60142 38 38 prijatý (á)
  11 60143 41 41 prijatý (á)
  12 60151 38 38 prijatý (á)
  13 60144 38 38 prijatý (á)

  Výsledky prijímacieho konania

  bakalárske štúdium v študijnom programe Sociálna práca
  dňa 14.06.2022    
         
  P.č. Ident.č. Body  P/N
  1 30201 60 prijatý (á)
  2 30202 30 prijatý (á)
  3 30203 50 prijatý (á)
  4 30204 85 prijatý (á)
  5 30205 32 prijatý (á)
  6 30206 35 prijatý (á)
  7 30207 30 prijatý (á)
  8 30208 50 prijatý (á)
  9 30209 75 prijatý (á)
  10 30210 32 prijatý (á)
  11 30211 32 prijatý (á)
  12 30212 32 prijatý (á)
  13 30213 30 prijatý (á)
  14 30214 30 prijatý (á)
  15 30215 50 prijatý (á)
  16 30216 32 prijatý (á)
  17 30217 35 prijatý (á)
  18 30218 72 prijatý (á)
  19 30219 41 prijatý (á)
  20 30220 32 prijatý (á)
  21 30221 100 prijatý (á)

   

  Výsledky prijímacieho konania

   
  Magisterské štúdium v študijnom programe Sociálna práca
  dňa 15.06.2022      
           
  P.č. ID Bc. Body VŠP Body P/N
  1 60111 38 38 prijatý (á)
  2 60112 45,5 45,5 prijatý (á)
  3 60113 41 41 prijatý (á)
  4 60114 42,5 42,5 prijatý (á)
  5 60115 47 47 prijatý (á)
  6 60116 42,5 42,5 prijatý (á)
  7 60117 42,5 42,5 prijatý (á)
  8 60119 47 47 prijatý (á)
  9 60120 45,5 45,5 prijatý (á)
  10 60121 36,5 36,5 prijatý (á)
  11 60122 39,5 39,5 prijatý (á)
  12 60123 38 38 prijatý (á)
  13 60124 41 41 prijatý (á)
  14 60125 45,5 45,5 prijatý (á)
  15 60126 48,5 48,5 prijatý (á)
  16 60127 42,5 42,5 prijatý (á)
  17 60138 35 35 prijatý (á)
  18 60128 48,5 48,5 prijatý (á)
  19 60129 47 47 prijatý (á)
  20 60130 41 41 prijatý (á)
  21 60131 36,5 36,5 prijatý (á)
  22 60133 38 38 prijatý (á)
  23 60135 47 47 prijatý (á)
  24 60136 42,5 42,5 prijatý (á)
  25 60137 30,5 30,5 prijatý (á)