Network študentov, absolventov a priateľov TF KU

    Milí študenti, absolventi a priatelia TF KU, radi by sme prehĺbili naše spoločné kontakty a aktivity a preto vás pozývame spojiť sa cez stránku fakulty na portáli LinkedIn v záujme lepšieho budovania vzťahov a udržiavania kontaktov v tejto dynamickej a rýchlej dobe prinášame riešenie, ktorá nám všetkým uľahčí vzájomný kontakt a vytvorí platformu pre rozvoj aktivít Alumni klubu TF KU.

    Fakulta pre tieto účely zriadila stránku portály LinkedIn, kde vás všetkých pozýva: https://www.linkedin.com/school/teologicka-fakulta-v-kosiciach/. Na tejto stránke budete informovaní o dianí na fakulte, ako aj o výstupoch a aktivitách, ktoré vás môžu zaujímať. Ostaňte v kontakte so svojimi spolužiakmi. Ostaňte v kontakte so svojimi vyučujúcimi z Teologickej fakulty. Vytvárajte vzájomné vzťahy s ďalšími úspešnými absolventmi a spoznávajte šikovných študentov. Pri vytváraní alebo aktualizovaní profilu na sociálnej sieti LinkedIn je jednoduché pridať štúdium alebo dosiahnuté vzdelanie. Pri výbere školy uveďte Teologická fakulta v Košiciach alebo začnite písať náš anglický názov a zobrazí sa vám názov našej fakulty aj s naším logom. Len správnym priradením fakulty bude váš profil spárovaný s našou fakultou. Následne bude vaša vizitka uvedená v Alumni zobrazení na stránke: https://www.linkedin.com/school/teologicka-fakulta-v-kosiciach/

    Informácie o možnostiach využívania siete LinkedIn nájdete na tomto odkaze: https://university.linkedin.com/linkedin-for-students. Zároveň vás voláme zapojiť sa aj do sledovania diania na fakulte a podporiť našu fakultu i cez oficiálnu stránku na portáli Facebook: https://www.facebook.com/ktfke/.