Univerzita tretieho veku 2023/2024

    Univerzita tretieho veku na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 2022/2023. Teologická fakulta (TF) v Košiciach ako súčasť Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súlade s poslaním, ktoré vyplýva zo zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti katolíckej teológie a filozofie. 

    Viac v prílohe

    Smernica rektora KU o UTV

    Prihláška na štúdium UTV - 2023/2024