Vyhľadávanie v online katalógu knižnice (OPAC)

    Pre všetkých používateľov je k dispozícií on-line katalóg, v ktorom je možné aj z pohodlia domova vyhľadať si potrebnú knihu, zistiť jej dostupnosť a zapísať si jej signatúru. Pri samotnej návšteve knižnice, si používateľ už len priamo vyhľadá predmetný dokument. Katalóg umožňuje vyhľadávanie aj v iných knižniciach.

    Pozrite si on-line katalóg,  vyberte Teologická fakulta Košice, alebo vpravo hore kuruktke.
    Pozrite si textový návod na  prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.