Vyhľadávanie v online katalógu knižnice (OPAC)

    Pozrite si on-line katalóg,  vyberte Teologická fakulta Košice, alebo vpravo hore kuruktke.
    Pozrite si textový návod na  prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.