Katedra zabezpečuje v pedagogicko-vzdelávacom procese predmety v oblasti filozofie, cirkevných dejín a patrológie pre:

    • I. stupeň študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (JNV),
    • spojený magisterský študijný program Katolícka teológia (KT),
    • III. stupeň študijného programu Katolícka teológia (KT)
    • I. stupeň študijného programu Sociálna práca (SP),
    • doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).