Názov a opis
  Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania  Inf. listy
   Št. plán
  Sociálna práca Sociálna práca denná Bc. 02.12.2021 IL-SP ŠP-SP
  Učiteľstvo náboženskej výchovy Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov denná Bc. 30.10.2015 IL-UPNV
  ŠP-UPNV

   

  Bakalárske štúdium realizované na TI Spišské Podhradie