Moderátor štúdia, rektor kňazského seminára

  doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Moderátor teologického inštitútu, Rektor kňazského seminára, Docent

   

  Sekretariát 

  ThLic. Martin Majda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Špirituál KS, Univerzitný docent

   

  Vicerektor kňazského seminára, vedúci ekonomického oddelenia 

  ThDr. Michal Janiga, PhD.

  Prodekan, Vicerektor KS, Odborný asistent

   

  Tajomník študijného oddelenia, prorektor pre vzdelávanie 

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Prorektor, Prorektor pre vzdelávanie, Univerzitný docent