Konzultačné hodiny:

Utorok: 13:30 – 15:00
Pri konzultáciách bakalárskych a diplomových prác, možnosť dohodnutia stretnutia (telefonicky alebo mailom)

 

Konzultačné hodiny:

Streda: 10:00 – 11:00
Kabinet č.119