doc. Dr. Vladimír JUHÁS, PhD.

Pondelok 10.15 – 11.30
Štvrtok 10.15 – 11.30

ThDr.Radoslav Lojan, M.A., PhD. Utorok 13:00 - 15:00

doc. Róbert Lapko, Th.D.,PhD.

Štvrtok 10:00 - 11:30

Dr. Juraj Feník

Utorok 10:30 - 12:30
Streda 10:00 - 11:00, 14:15 - 15:15

ThDr. Štefan Novotný, PhD.

Streda 11:00 - 12:00

Štvrtok 9:00 - 10:00

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

Pondelok 14:00 - 15:00
Utorok 9:00 - 11:00