Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Matrimonium Strigoniense - výskum a kritické vydanie sobášneho obradu z Ostrihomského rituálu (1625)

  Informácie o projekte

  Číslo projektu:VEGA 1/0620/23
  Doba riešenia projektu:30. Nov 2023 - 30. Nov 2025
  Vedúci projektu:SL.Lic. Andrej Krivda, PhD.
  Zahraničný projekt:nie