Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (október 2022)

    Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (október 2022) na KU v Ružomberku, TF Košice.

    Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačných prác na TF KU

    21.10.2022, 14:00 hod.,  Mgr. Jozef Holotňak: „Liturgický priestor a jeho obnova po Druhom vatikánskom koncile v Spišskej diecéze.“
    Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)