Informácie o publikácii

    Autor/Kolektív:prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
    Rok vydania:2012
    ISBN:978-80-89120-36-9
    Pavlove listy z väzenia

    Kniha je venovaná exegeticko-teologickej analýze štvorice novozákonných listov Filipanom, Filemonovi, Kolosanom a Efezanom, ktoré apoštol národov poslal z väzenia. Analýza každého zo štvorice listov je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje historické okolnosti, otázku autorstva, miesto a čas kompozície, literárnu štruktúru a osobitosti konkrétneho listu. Druhá časť rozoberá jednotlivé verše, pričom sa pozornosť sústreďuje na obsah a použitú literárnu formu, štruktúry, slová a obrazy.