Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (august 2022)

  Oznam o konaní obhajob dizertačných prác (august 2022) na KU v Ružomberku, TF Košice.

  Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúci termín obhajoby dizertačných prác na TF KU:

  23. 8.2022 o 9.30 hod., Mgr. Katarína Švajdová: Manželská vernosť prepojená vernosťou Božiemu povolaniu.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch  TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

  23.8.2022 o 8.30 hod.,  Mgr. Katarína Mičková: Sociálna intervencia a podporné mechanizmy pri práci s chudobnými  ako perspektíva budovania rodinného kapitálu a zdrojov rodiny.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

  23.08.2022 o 10.00 hod.,  PhDr. Ing. František Kratochvil: Návrat žen po rodičovské dovolené do pracovního procesu v České republice.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

  23.08.2022 o 11.30 hod.,  Ing. Mgr. Dávid Uher: „Začleňování na pracovní trh jako součást sociálního procesu v České republice.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

   

  24.08.2022 o 13.00 hod., Mgr. ThLic. Dalibor Ondrej: „Vybrané príspevky pápeža Františka v oblasti environmentálnej teológie a ich dopady.“
  Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

  24.08. 2022 o 8.00 hod, mgr. Zaneta Stanislawska: „Zmysel súdržnosti u ľudí závislých na psychoaktívnych látkach a sociálna pomoc.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  24. 08. 2022 o 9.30 hod, mgr. Patrycja Nowacka: Úroveň viktimácie žien zažívajúcich domáce násilie v Śląském vojvodstve.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  24. 08. 2022 o 11.00 hod,  mgr. Michał Kukliński: „Zmysel pre súdržnosť a sebahodnotenie u nezamestnaných ľudí (v sląském vojvodstve).“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  24. 08. 2022 o 13.00 hod, mgr Robert Porebski: „Životná orientácia a sociálne kompetencie pestúnov v Sliezskom vojvodstve.“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

  24. 08. 2022 o 14.30 hod, mgr. Adam Kutyla: „Sociálne kompetencie  mentálne postihnutých(zo Śląského vojvodstva).“
  Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)